Categories
Blog

Công ty dịch vụ kế toán thuế

Công ty dịch vụ kế toán thuế áp dụng cho các tài sản được giữ trong các năm chịu thuế bắt đầu sau ngày 18 tháng 3 năm 2010. Đối với hầu hết người nộp thuế, đây sẽ là tờ khai thuế năm 2011 mà họ nộp trong mùa khai thuế 2012. Việc không báo cáo tài sản tài chính nước ngoài trên Biểu mẫu 8938 sẽ bị phạt 10.000 đô la (và phạt lên đến 50.000 đô la nếu tiếp tục không thành công sau khi IRS thông báo). Hơn nữa, các khoản nộp thiếu thuế liên quan đến các tài sản tài chính nước ngoài không được tiết lộ sẽ phải chịu một khoản phạt bổ sung đáng kể là 40%.

Công ty dịch vụ kế toán thuế

FATCA cũng sẽ yêu cầu các tổ chức tài chính nước ngoài (“FFI”) báo cáo trực tiếp cho IRS thông tin nhất định về các tài khoản tài chính do người nộp thuế Hoa Kỳ nắm giữ hoặc các tổ chức nước ngoài mà người nộp thuế Hoa Kỳ nắm giữ quyền sở hữu đáng kể. Để tuân thủ đúng các yêu cầu báo cáo mới này, FFI sẽ phải ký một thỏa thuận đặc biệt với IRS trước ngày 30 tháng 6 năm 2013. Theo thỏa thuận này, FFI “tham gia” sẽ có nghĩa vụ

Xem thêm về công ty dịch vụ kế toán thuế tại: https://blog.trangvangtructuyen.vn/dich-vu-ke-toan-thue-4720.html

(1) thực hiện các thủ tục xác định và thẩm định nhất định đối với các chủ tài khoản của mình;

(2) báo cáo hàng năm cho IRS về các chủ tài khoản của họ là người Mỹ hoặc pháp nhân nước ngoài có quyền sở hữu đáng kể tại Mỹ; và

(3) Công ty dịch vụ giữ lại và trả cho IRS 30 phần trăm của bất kỳ khoản thanh toán nào của thu nhập nguồn của Hoa Kỳ, cũng như tổng số tiền thu được từ việc bán chứng khoán tạo ra thu nhập nguồn của Hoa Kỳ, được trả cho (a) các FFI không tham gia, (b) các chủ tài khoản cá nhân không cung cấp đủ thông tin để xác định liệu họ có phải là người Hoa Kỳ hay không, hoặc (3) chủ tài khoản là pháp nhân nước ngoài không cung cấp đủ thông tin về danh tính của các chủ sở hữu Hoa Kỳ quan trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *